พณ.เผยการเมืองป่วนยอดจดทะเบียนพค.หด46%

พณ.เผยการเมืองป่วนยอดจดทะเบียนพค.หด46%
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในเดือน พ.ค. 2553 คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ซึ่งมี นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน ได้อนุญาตให้บริษัทต่างชาติ เข้ามาประกอบธุรกิจในไทย จำนวน 14 ราย ลดลงถึง 46 % จากเดือน เม.ย. และมีเงินลงทุนลดลงถึง 72 % หรือ ลดลง 384 ล้านบาท ทั้งนี้ เนื่องจากการชุมนุมทางการเมือง ที่เป็นระยะเวลานาน อาจส่งผลให้ต่างชาติไม่มั่นใจในไทย จึงชะลอการลงทุน