ก.ท่องเที่ยวเตรียมหารือผู้ประกอบพรุ่งนี้

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอรรถชัย บุรกรรมโกวิท ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า หลังกระทรวงฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดมาตรการเยียวยา สร้างความเชื่อมั่น ด้านการท่องเที่ยวของไทย ภายหลังเกิดเหตุรุนแรง จากความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศ ในวันพรุ่งนี้ จะมีการเรียกประชุมผู้บริหารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตัวแทนผู้ประกอบการ ด้านการท่องเที่ยวภาคเอกชน และกระทรวงการคลัง เพื่อกำหนดกรอบการดำเนินการฟื้นฟูความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว อย่างครบวงจร ซึ่งในส่วนของการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของไทย ไปยังทั่วโลกเพื่อเรียกนักท่องเที่ยว ทั้งตลาดเป้าหมายเดิม และการเปิดตลาดท่องเที่ยวใหม่นั้น ได้เสนอเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาของบประมาณ 1,600 ล้านบาท สำหรับให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ไว้ใช้ในการทำประชาสัมพันธ์แล้ว โดยจะมีการเปิดโรดโชว์ ควบคู่กับการมาตรการ ทางการทูตของกระทรวงการต่างประเทศ