อิสราเอลประณามสนธิสัญญาไม่แพร่กระจายอาวุธนิวเคลียร์ หน้าไหว้หลังหลอก

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐบาลอิสราเอลออกแถลงการณ์ประณามสนธิสัญญาไม่แพร่กระจายอาวุธนิวเคลียร์ฉบับใหม่ ซึ่งได้รับการยอมรับจากชาติสมาชิก 189 ประเทศ ว่า เป็นสนธิสัญญาที่ไม่มีความจริงใจ เนื่องจากเพิกเฉยต่อความจริงที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลาง และภัยคุกคามแท้จริงในภูมิภาคและทั่วโลก และเพื่อแสดงการต่อต้านมติดังกล่าว ซึ่งเรียกร้องให้อิสราเอลแสดงความโปร่งใสเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ อิสราเอลจะไม่เข้าร่วมการประชุมพื้นที่ปลอดนิวเคลียร์ของตะวันออกกลาง ทั้งนี้ สนธิสัญญาดังกล่าวผ่านความเห็นชอบเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ตามเป้าหมายเพื่อความคืบหน้าในการสร้างพื้นที่ปลอดนิวเคลียร์ในตะวันออกกลาง ประธานาธิบดีบารัก โอบามา ผู้นำสหรัฐ กล่าวว่า ตนให้การสนับสนุนสนธิสัญญาดังกล่าว อย่างไรก็ดี ยืนยันว่า สหรัฐไม่สนับสนุนให้มีการต่อต้านอิสราเอล.