ศอฉ.หมดภาระพิจารณาเคอร์ฟิวรัฐดูต่อเอง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พ.อ.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือ ศอฉ. เปิดเผยว่า วันนี้จะยังไม่มีการเรียกประชุม ศอฉ. เป็นพิเศษ แต่จะมีการประชุมในวันพรุ่งนี้ เวลาประมาณ 16.00 น. โดยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจะยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์ และความเคลื่อนไหวต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อดูแลให้เกิดความเรียบร้อย แต่ในส่วนของการพิจารณาประกาศเคอร์ฟิวต่อไปอีกหรือไม่นั้น ศอฉ. ถือว่า หมดหน้าที่ในการให้ข้อคิดเห็นในเรื่องนี้แล้วหลังการประชุม ศอฉ. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา เนื่องจาก เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ที่มีการประกาศเคอร์ฟิว ได้สรุปข้อมูลต่อที่ประชุม ศอฉ. แล้วว่า ไม่มีความจำเป็นที่ต้องประกาศเคอร์ฟิวต่อ ซึ่งการพิจารณาหลังจากนี้ เป็นเรื่องของรัฐบาลเท่านั้น