ขนส่งชงปรับราคารถเมล์ราคาเดียว

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายชัยรัตน์ สงวนชื่อ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยถึงแนวคิดโครงการให้ผู้ประกอบการรถร่วมองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และ ขสมก. ทดลองให้บริการเดินรถราคาเดียว ว่า มีเอกชนสนใจ เข้าร่วมโครงการ จำนวน 2 ราย โดยเอกชนที่จะเข้าร่วมโครงการจะต้องมีรถให้บริการจำนวน 2 - 3 สาย และต้องเป็นรถปรับอากาศ ซึ่งเบื้องต้นราคาที่เหมาะสมจะอยู่ที่ 15 บาทต่อเที่ยว หรือ 30 บาทตลอดวัน เชื่อว่า จะทำให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวกสบาย และประหยัดค่าใช้จ่ายมากขึ้น

ส่วน นายโอภาส เพชรมุณี ผู้อำนวยการ ขสมก. กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ดี แต่ ขสมก. ดำเนินการได้ลำบาก เนื่องจากสำนักงบประมาณคงจะไม่อนุมัติให้ดำเนินการ เพราะ ขสมก. ต้องจัดหารายได้ตามที่สำนักงบประมาณกำหนดไว้ ซึ่งหากดำเนินการดังกล่าวแล้ว อาจจะกระทบกับรายได้ เพราะ ขสมก. ยังคงต้องการชดเชยจากภาครัฐอยู่