มร. จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 31 พ.ค.นี้

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 ในวันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารคนฑี (KTB) ชั้น 2 วิทยาเขตรามคำแหง 2 บางนา โดยมี รองศาสตราจารย์คิม ไชยแสนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธาน พร้อมถ่ายทอดผ่านสัญญาณดาวเทียมไปยังสาขาวิทยบริการ 21 จังหวัดทั่วประเทศ ให้นักศึกษาในส่วนภูมิภาคได้รับการปฐมนิเทศพร้อมกันด้วย ขอเชิญชวนนักศึกษาทั้งส่วนกลางและภูมิภาคร่วมการปฐมนิเทศตามกำหนดการดังกล่าว