สธ.ลำปางเข้มศูนย์เด็กเล็กหวั่นโรคระบาด

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายแพทย์ศิริชัย ภัทรนุธาพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดลำปาง พบการระบาดของโรคมือ เท้า ปาก ในเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ปี รวมทั้งเด็กทารกแรกเกิด อายุไม่ถึง 1 เดือน ซึ่งถือว่า มีเป็นจำนวนมาก
ขณะนี้ พบ 161 ราย แล้ว

ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จึงได้ออกหนังสือเตือน ไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ดูแลศูนย์เด็กเล็ก ให้เฝ้าระวัง และหามาตรการป้องกันโรค ไม่ว่าจะเป็นการให้ผู้ดูแลเด็กเล็ก สังเกตอาการ หากพบก็ให้รีบให้ผู้ปกครอง มารับตัวไป เพื่อไปพบแพทย์ หรือ หากเกิดการระบาดมาก ก็ให้ปิดศูนย์เด็กเล็ก แล้วให้ทำความสะอาดภายในศูนย์ เพื่อเป็นการฆ่าเชื้อ