เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก ทำพิธีปล่อยตัวผู้ต้องขัง 134 คน เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ปีที่ 60

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก ทำพิธีปล่อยตัวผู้ต้องขัง 134 คน เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ปีที่ 60 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันนี้(26 พ.ค.) ที่เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก อ.วังทอง จ.พิษณุโลก นายปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีปล่อยตัวผู้ต้องขัง เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ปีที่ 60 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องขัง จำนวน 134 คน เพื่อให้โอกาสกลับตนเป็นพลเมืองดี อันเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ ญาติของผู้ต้องขังที่ได้รับอภัยโทษรายหนึ่ง กล่าวว่า คนในครอบครัวต่างสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทำให้ครอบครัวกลับมามีความอบอุ่นอีกครั้ง สำหรับผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัวในครั้งนี้ เป็นผู้กระทำผิด ในคดีทั่วไป เหลือไม่ถึง 1 ปี และผู้ต้องขัง ผู้มีความประพฤติดี ซึ่งได้รับการแก้ไขฟื้นฟู เรือนจำจังหวัดพิษณุโลกได้ดำเนินการเตรียมความพร้อม ก่อนปล่อยตัว โดยมีการฝึกอาชีพให้สามารถพึ่งตนเองและหาเลี้ยงครอบครัวหลังพ้นโทษได้