บุรีรัมย์ชาวบ้านแห่ลงแขกจับปลาในคลองละลมโบราณที่เทศบาลจะบูรณะเป็นแหล่งท่องเที่ยว

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ชาวบ้านที่จ.บุรีรัมย์จำนวนมาก ร่วมลงแขกจับปลาในคลองละลมโบราณลูกที่ 4 ที่ทางเทศบาลจะทำการบูรณะให้เป็นสถานที่พักผ่อน ออกกำลังกาย และเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณสถานเชื่อมโยงกับปราสาทพนมรุ้ง (25 พ.ค.53) เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ร่วมกับชุมชนหลักเมือง จัดกิจกรรมลงแขกหาปลาในคลองละลมโบราณลูกที่ 4 ก่อนที่ทางเทศบาลจะทำการสูบน้ำออก เพื่อบูรณะปรับปรุงให้เป็นสถานที่พักผ่อน ออกกำลังกาย และแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง เชื่อมโยงกับ "อุทยานประวัติศาสตร์พนมุ้ง แหล่งท่องเที่ยวทางอารยธรรมขอมโบราณ ซึ่งการลงแขกครั้งนี้ได้มีชาวบ้านทั้งในและนอกเขตเทศบาล สนใจมาร่วมลงแขกจับปลาเป็นจำนวนมาก สำหรับปลาที่จับได้ เช่น ปลานิล ปลาดุก ปลาช่อน ปลาสวาย และปลาอื่นๆ อีกหลายชนิด ชาวบ้านสามารถนำไปบริโภค หรือจำหน่ายให้กับพ่อค้าแม่ค้าในตลาดได้ ส่วนปลาบึกนับพันตัว ซึ่งเป็นพันธุ์ุปลาหายากที่ทางเทศบาลนำมาปล่อยเลี้ยงไว้ตั้งแต่ปี 2543 จนถึงปัจจุบันมากกว่า 10 ปี หากชาวบ้านจับได้ ทางเทศบาลจะขอซื้อคืนเพื่อนำไปปล่อยในคลองละลมโบราณลูกที่ 1 และลูกที่ 6 ที่ได้ปรับปรุงบูรณะแล้วเสร็จ เพื่อแพร่ขยายพันธ์และร่วมกันอนุรักษ์ไว้ต่อไป ทางด้านนายปริญญา สมานประธาน อดีตประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมลงแขกหาปลาในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการสร้างความสามัคคีให้กับชาวบ้านในชุมชนแล้ว เงินรายได้จากการขายบัตรลงจับปลา ทางเทศบาลก็จะนำไปพัฒนาชุมชน และช่วยเหลือผู้ยากไร้ ด้อยโอกาสดังกล่าวอีกด้วย