กปภ.ประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้เพิ่มเติมอีก 2 แห่ง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

การประปาส่วนภูมิภาค ร่วมกับกรมอนามัย จังหวัดลำพูน และจังหวัดลำปาง จัดพิธีประกาศรับรองพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ในพื้นที่เขตจ่ายน้ำของ กปภ.สาขาบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน และ กปภ.สาขาเถิน อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง เป็นพื้นที่ให้บริการน้ำประปาดื่มได้แห่งที่ 131 และ 132 ในวันที่ 26-27 พฤษภาคม นายวิเศษ ชำนาญวงษ์ ผู้ว่าการ กปภ.กล่าวว่า กปภ.ร่วมกับกรมอนามัย จังหวัดลำพูน และจังหวัดลำปาง ประกาศรับรองให้เขตพื้นที่จ่ายน้ำของ กปภ.สาขาบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน เป็นพื้นที่น้ำประปาดื่มได้แห่งที่ 131 ในวันพุธที่ 26 พฤษภาคม เวลา 09.00 น. ณ บริเวณโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน และแห่งที่ 132 ในเขตพื้นที่จ่ายน้ำของ กปภ.สาขาเถิน อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ในวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม เวลา 09.00 น. ณ บริเวณสวนสาธารณะเมืองเถิน อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โดยมีรองผู้ว่าการปฏิบัติการ 1 กปภ. นายอำเภอเมืองบ้านโฮ่ง นายอำเภอเมืองเถิน และผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นประธานในพิธี พร้อมกันนี้ กปภ.สาขาบ้านโฮ่ง และสาขาเถิน ยังได้ติดตั้งจุดบริการน้ำดื่มฟรีไว้ให้บริการประชาชนในบริเวณโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง และบริเวณสาธารณะเมืองเถิน นายวิเศษ ชำนาญวงษ์ กล่าวว่า โครงการน้ำประปาดื่มได้นับเป็นอีกหนึ่งโครงการด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ที่ กปภ.จัดทำขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคน้ำประปาที่มีคุณภาพดื่มได้ อีกทั้งยังช่วยลดปัญหาขวดพลาสติกย่อยสลายยาก ทั้งนี้ ภายหลังการประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้แล้ว กปภ.จะยังคงเฝ้าระวังคุณภาพน้ำรวมถึงการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำต่อไปอย่างต่อเนื่อง