สธ.จัดรถผ่าตัดด้วยเลเซอร์เคลื่อนที่ รักษาผู้ป่วยตาต้อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงสาธารณสุข จัดรถผ่าตัดด้วยเลเซอร์เคลื่อนที่ รักษาผู้ป่วยตาต้อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงโครงการรักษาภาวะแทรกซ้อนทางตาจากเบาหวาน และให้การรักษาด้วยเลเซอร์และผ่าตัดต้อกระจกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสครบ 84 พรรษา ว่า จากสถิติที่ผ่านมาพบผู้ป่วยเบาหวาน 1 ใน 5 ต้องประสบปัญหาเบาหวานขึ้นตา ซึ่งการรักษาต้องใช้วิธีผ่าตัดด้วยเลเซอร์ เพื่อไม่ให้เกิดแผลซึ่งจะหายได้ยากในผู้ป่วยเบาหวาน และสามารถกลับมามองเห็นได้ตามปกติเพียงไม่กี่วันหลังจากผ่าตัดเสร็จ ดังนั้นกระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำโครงการดังกล่าว สัญจรกระจายทั่วประเทศเพื่อให้บริการตรวจคัดกรองผู้ป่วยเบาหวานตามจุดต่างๆ โดยมีรถผ่าตัดเคลื่อนที่พร้อมด้วยบุคลากรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่ ให้บริการผ่าตัดตาต้อกระจก และใช้เลเซอร์รักษาผู้ป่วยที่เบาหวานขึ้นตา สำหรับผู้ที่ปัญหาเรื่องสายตาจะมีการแจกแว่นตา รวมถึงในรายที่จำเป็นต้องใช้แว่นตากันแดดด้วย ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน อาทิ กรมการแพทย์ โรงพยาบาลวัดไร่ขิง โรงพยาบาลประจำจังหวัด และโรงพยาบาลเอกชน