ขสมก.รอประสานบก.จร.ปรับเส้นทาง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายโอภาส เพชรมุณี ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยว่า ขสมก.ได้เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้น จากการชุมนุมทางการเมืองมาเป็นระยะเวลา 2 เดือนแล้ว และได้นำมาปรับ
ใช้โดยตลอด

สำหรับการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ล่าสุด ในวันนี้เบื้องต้น ขสมก.จะรอการประสานงานกับ บก.จร. เพื่อปรับเปลี่ยนเส้นทางเดินรถ ซึ่งคาดว่า จะตัดรถเสริมวิ่งให้บริการถึงแยกอโศก อนุสาวรีย์ชัยฯ และแยกพญาไท หากมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะ