ร.ร.กทม.มีทั้งเลื่อนและไม่เลื่อนเปิดเทอม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

น.ส.เพ็ญศรี คชศิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนลุมพินี ให้สัมภาษณ์สำนักข่าวไทยว่า ในการเปิดเรียนภาค 1 ประจำปี 2553 เบื้องต้นได้แจ้งทางผู้ปกครองว่า โรงเรียนจะเปิดเรียนตามปกติ คือ วันที่ 17 พฤษภาคม แต่หากการชุมนุม
ทางการเมืองยังยืดเยื้อก็จะเลื่อนไปเปิดเรียน ในวันที่ 1 มิ.ย. และทางโรงเรียนเอง ไม่สามารถจะเคลื่อนย้ายนักเรียนไปเรียนที่อื่นได้ เพราะไม่สะดวกจะย้ายนักเรียนที่จำนวนมากกว่า 800 คน แต่หากการชุมนุมยืดเยื้อไปอีกหลังวันที่ 17 พฤษภาคม จะประสานให้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่พักประจำการ อยู่ตามห้องเรียนย้ายออกไป เพื่อจะได้ใช้สถานที่ทำการเรียนการสอน

ด้านโรงเรียนหัวลำโพง เขตบางรัก ซึ่ง นางนพรัตน์ ศรีเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ กล่าวว่า ทางโรงเรียนจะเปิดเรียน ในวันที่ 1 มิถุนายน โดยใช้สถานที่ร่วมกับโรงเรียนที่อยู่ในเขตเดียวกัน คือ ที่ ร.ร.วัดแก้วแจ่มฟ้า วัดสวนพลู
วัดมหาพฤฒาราม และวัดม่วงแค จนกว่าสถานการณ์จะปกติ เช่นเดียวกับ โรงเรียนวัดชัยมงคล เขตปทุมวัน เปิดเรียน วันที่ 17 พฤษภาคม ตามปกติก่อน แล้วจะชี้แจงผู้ปกครอง ที่มีเพียงบางส่วนว่า เลื่อนไปเรียนวันที่ 1 มิถุนายน
โดยระดับมัธยมศึกษา ไปใช้สถานที่เรียนที่ ร.ร.สวนหลวง และระดับประถมศึกษาที่ ร.ร.ปทุมวัน

ส่วน น.ส.กาญจนพันธ์ อักษรสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวัสดีวิทยา เปิดเผยว่า แม้โรงเรียนตั้งอยู่ที่ ซ.31 ถ.สุขุมวิท ใกล้บ้านนายกรัฐมนตรี แต่จากการติดตามสถานการณ์แล้ว รู้สึกไม่กังวลถึงความปลอดภัยของนักเรียนจึงจะเปิดตามปกติ ในวันที่ 17 พฤษภาคม นี้ รวมถึง โรงเรียนปลูกจิต เขตปทุมวัน แจ้งว่า ได้ประเมินสถานการณ์แล้ว สามารถเปิดเรียนได้ปกติ ในวันที่ 17 พฤษภาคม และได้แจ้งผู้ปกครองให้ทราบแล้ว