สมชาย ยัน ทักษิณ หนุนแผนปรองดอง

สมชาย ยัน ทักษิณ หนุนแผนปรองดอง
thaipbs

สนับสนุนเนื้อหา

สมชาย อดีตนายกรัฐมนตรี ยืนยัน พ.ต.ท.ทักษิณ เห็นด้วยกับแผนปรองดองของนายกรัฐมนตรี ระบุอยากให้ทุกฝ่ายเสียสละ และเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีตนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตนเอง และ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เห็นด้วยกับแผนปรองดองของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ขณะเดียวกันก็เป็นห่วงต่อเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้น โดยรัฐบาล ซึ่งถือเป็นผู้ใหญ่ จะต้องเป็นผู้แก้ปัญหาทุกอย่าง และอยากให้มองประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน พร้อมกันนี้ก็ได้ระบุว่า ไม่เคยพูดคุยกับ พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล หรือเสธ.แดง ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

นายสมชายยังเรียกร้องให้ทุกฝ่ายเสียสละ เนื่องจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นไม่มีใครได้ทั้ง 100% โดยอยากให้ทุกฝ่ายเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม