คณะสื่อมวลชนสัญจรเข้าเยี่ยมชมสวนนรีรัตน์

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

คณะสื่อมวลชนสัญจรจากส่วนกลาง เข้าเยี่ยมชมสวนนรีรัตน์ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี เพื่อดำเนินการตามแผนโครงการประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการผลไม้ภาคตะวันออก และยังเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดจันทบุรี วันนี้ (7 พ.ค.53) ที่สวนนรีรัตน์ หมู่ที่ 1 ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี นายพงศธร สัจจชลพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนายวิชัย สัมพันธ์รัตน์ นายอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรี ได้ร่วมต้อนรับคณะสื่อมวลชนสัญจรจากส่วนกลาง ที่ทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง ร่วมกับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด ได้จัดทำแผนประชาสัมพันธ์โครงการประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการผลไม้ภาคตะวันออกประจำปี 2553 โดยได้นำคณะสื่อมวลชนโทรทัศน์ วิทยุ และสื่อสิ่งพิมพ์จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าเยี่ยมชมสวนผลไม้ตามโครงการสื่อมวลชนสัญจร ประชาสัมพันธ์บริหารจัดการผลไม้ภาคตะวันออก โดยครั้งนี้มีสื่อมวลชนเข้าร่วมโครงการรวม 30 คน สำหรับพื้นที่ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี มีสวนผลไม้ร่วมเข้าโครงการ เปิดสวนชวนชิม มากกว่า 10 แห่ง ซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวนักท่องเที่ยวสามารถเข้าเที่ยวชม สัมผัสชีวิตชาวสวนผลไม้อย่างใกล้ชิด รวมทั้งเลือกรับประทานผลไม้สด ๆ จากต้น ซึ่งราคาค่าหัวของนักท่องเที่ยวที่เข้าเที่ยวชมสวนผลไม้ และชิมผลไม้ ในพื้นที่ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์จะอยู่ที่หัวละ 70 บาทต่อ 1 คน และหากสนใจที่จะพักค้างคืน สามารถสำรองที่พักได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 0-3943-1310