การผลิตน้ำประปาใช้ช่วงหน้าแล้งของ อ.สุไหงโก-ลก และ อ.แว้ง ยังน่าเป็นห่วง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

การผลิตน้ำประปาใช้ช่วงหน้าแล้งของ อ.สุไหงโก-ลก และ อ.แว้ง ยังน่าเป็นห่วง เนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำสุไหงโก-ลกลดลงอย่างต่อเนื่อง นายเปรมปิติ กันตะปิติ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส เปิดเผยว่า สถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ส่งผลกระทบต่อการผลิตน้ำประปา เพื่อแจกจ่ายไปยังครัวเรือนต่างๆ ในพื้นที่ 4 อำเภอ ทั้งนี้ อ.สุไหงโก-ลกและ อ.แว้ง เป็นพื้นที่ที่น่าเป็นห่วงมากที่สุด เนื่องจากใช้น้ำจากแหล่งผลิตในแม่น้ำสุไหงโก-ลกเพียงแห่งเดียว และขณะนี้ปริมาณน้ำในแม่น้ำลดลงไปเป็นอย่างมาก ประกอบกับประเทศมาเลเซีย มีการสร้างเขื่อนทางตอนบนของแม่น้ำสุไหงโก-ลก เพื่อสูบน้ำไปกักเก็บไว้ในช่วงหน้าแล้งด้วย จึงอาจส่งผลกระทบการการผลิตน้ำของประเทศไทยได้ อย่างไรก็ตามแนวทางการแก้ปัญหาเบื้องต้น ได้มีการนำกระสอบทรายมาชะลอน้ำที่จะไหลไปทาง อ.ตากใบ เพื่อให้ระดับน้ำมีเพียงพอต่อการสูบมาใช้ผลิตน้ำประปา ซึ่งต่อวันเฉพาะใน อ.สุไหงโก-ลก และ อ.แว้ง มีปริมาณการใช้น้ำสูงถึง 3,000 ลูกบาศก์เมตร แตกต่างจาก อ.ตากใบ ที่ใช้แหล่งน้ำจากชลประทานปูยู และ อ.สุคิริน ที่ใช้น้ำจากคลองหลังอำเภอสุคิริน ที่ใช้น้ำต่อวันรวมกันเพียง 1,000 ลูกบาศก์เมตรเท่านั้น ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุไหงโก-ลก ยังได้ขอให้ประชาชนในพื้นที่ ช่วยกันประหยัดน้ำที่ใช้ในการอุปโภค-บริโภคในระยะนี้

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด