โครงการชลประทานนครราชสีมา ยืนยัน มีน้ำเพียงพอใช้อุปโภคบริโภค

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

โครงการชลประทานนครราชสีมา ยืนยัน น้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมามีเพียงพอ นายธีทัต สุขเกษม หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการชลประทานนครราชสีมา สำนักชลประทานที่ 8 เปิดเผยว่า ปริมาณน้ำที่เก็บกักในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ และขนาดกลางในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาอยู่ที่ร้อยละ 50 มีเพียงพอสำหรับอุปโภคบริโภค และเลี้ยงสัตว์ ปัจจุบันเหลือน้ำที่สามารถใช้ได้ทั้งในและนอกเขตชลประทานหลายร้อยล้านลูกบาศก์เมตร ส่วนน้ำเพื่อใช้ในการปลูกข้าวนาปรังมีปริมาณน้อย ซึ่งได้ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรและราษฏรในพื้นที่ที่ใช้น้ำจากชลประทาน ขอให้ใช้น้ำอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า เนื่องจากปีนี้ฝนทิ้งช่วงนาน นายธีทัต กล่าวด้วยว่า ส่วนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ทางสำนักชลประทานที่ 8 ได้เตรียมรถบรรทุกน้ำ ขนาด 6 พันลูกบาศก์เมตร จำนวน 21 คัน เตรียมเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือด้านการเกษตร และอุปโภค บริโภค จำนวน 45 เครื่อง ซึ่งปัจจุบันนี้ได้ส่งเครื่องสูบน้ำไปช่วยเหลือแล้ว จำนวน 22 เครื่องคงเหลืออีก 13 เครื่องไว้สำหรับให้การช่วยเหลือ ส่วนรถบรรทุกน้ำยังไม่มีผู้ร้องขอรับการช่วยเหลือแต่อย่างใด

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด