วรรณรัตน์ตรวจอ่างเก็บน้ำลำตะคอง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานการณ์ในพื้นที่อ่างเก็บน้ำ ลำตะคอง จ.นครราชสีมา และมอบนโยบายแก้ไขปัญหาภัยแล้งว่า กระทรวงพลังงาน ตระหนักถึง
ปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นทั่วประเทศในขณะนี้ ที่มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจำนวนมาก จึงได้มอบหมายให้ทาง กฟผ. จัดหาน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค โดยเน้นย้ำให้ดูแลการจัดสรรน้ำ เพื่อการชลประทาน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร นอกจากนี้กระทรวงพลังงาน ยังได้มอบน้ำมันให้หน่วยงานราชการไว้สำหรับสูบน้ำ และขนส่งน้ำไปช่วยประชาชน

อย่างไรก็ตาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยืนยันว่า ภัยแล้งที่เกิดขึ้น จะไม่ส่งผลกระทบต่อการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานน้ำ เนื่องจากไทยใช้พลังงานน้ำ ในการผลิตไฟฟ้าเพียงร้อยละ 5 ขณะที่พลังงานหลัก ยังคงเป็น
ก๊าซธรรมชาติ ถึงร้อยละ 70

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด