รมว.สธ. สั่ง โรงพยาบาลชายแดนให้บริการแก่บุคคลไร้สัญชาติในวันที่ 1 เมษายนนี้

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข สั่งโรงพยาบาลชายแดนให้บริการแก่บุคคลไร้สัญชาติในวันที่ 1 เมษายนนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรี พร้อมตั้งคณะทำงานร่วมจากทุกภาคส่วนกำหนดกรอบดำเนินการให้ชัดเจน นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงกรณีมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบอนุมัติงบกลาง 472 ล้านบาท ให้สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข นำไปดำเนินการดูแลคืนสิทธิด้านการรักษาพยาบาลแก่กลุ่มบุคคลไร้สัญชาติว่า ได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุข สั่งการไปยังโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้อง ให้บริการกับกลุ่มบุคคลไร้สัญชาติ ที่มีอยู่ 475,409 คน ในวันที่ 1 เมษายนนี้ได้ทันที รวมทั้งเตรียมตั้งคณะกรรมการ 1 ชุด เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติ ในการคืนสิทธิแก่กลุ่มบุคคลไร้สัญชาติ ว่าควรมีเงื่อนไขอย่างไร โดยมีรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน และผู้แทนจากสาธารณสุขจังหวัด รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ผู้แทนโรงพยาบาลชายแดน กลุ่มผู้รับบริการ ร่วมเป็นคณะกรรมการ

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด