รมว.พลังงาน ลงพื้นที่ตรวจภัยแล้ง และปริมาณน้ำในเขื่อนลำตะคอง จ.นครราชสีมา

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ลงพื้นที่ตรวจภัยแล้ง และปริมาณน้ำในเขื่อนลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา กำชับให้หน่วยงานในสังกัด เร่งจัดสรรน้ำเพื่อการชลประทานให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน นายแพทย์ วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วย นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ ผู้ว่าการ การไฟ้ฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ช่วยเหลือประชาชน พร้อมตรวจเยี่ยมสถานการณ์น้ำที่จังหวัดนครราชสีมา ณ โรงไฟฟ้าลำตะคองชลประทานวัฒนา หลังพบว่ามีประชาชนจำนวนมากได้รับความเดือดร้อน โดยเฉพาะนอกเขตชลประทาน ที่ต้องอาศัยน้ำฝนเป็นหลักในการอุปโภคบริโภค รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ โดยให้ กฟผ.ร่วมกับ ชลประทาน เร่งจัดสรรน้ำเพื่อการชลประทานให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ต้องการน้ำ ขณะเดียวกันให้ ปตท. บริษัท เอ็กโก้กรุ๊ป และบริษัท ราชบุรี จัดสรรน้ำมันให้กับหน่วยงานราชการ เพื่อใช้ในการสูบน้ำและการขนส่งน้ำไปช่วยเหลือตามพื้นที่ต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในเบื้องต้น

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด