อัยการภูเก็ตจัดวิ่งมาราธอนชิงถ้วยองค์ภาฯ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายพิชัย ศรีจำนอง อัยการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า สำนักงานอัยการจังหวัดภูเก็ต สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สมาคมกีฬาจังหวัดภูเก็ต และการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต จัดการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน อัยการเขต 8-สสส. ครั้งที่ 1 ในวันที่ 28 มีนาคม 2553 ณ
สำนักงานอัยการจังหวัดภูเก็ต เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสฉลองพระชนมพรรษา 83 พรรษา และจัดหารายได้มอบให้กองทุนเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ตลอดจนเพื่อจัดหาทุนในการซื้ออุปกรณ์ของสำนักงานอัยการเขต 8 ในการสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การแข่งขันวิ่งมินิมาราธอนฯ ครั้งนี้ แบ่งการแข่งขันเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทมินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตร รุ่นไม่เกิน 15 ปี ชาย, หญิง รุ่นทั่วไป ชาย, หญิง รุ่นอายุ 30-39 ปี ชาย, หญิง รุ่นอายุ 40-49 ปี ชาย รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป หญิง รุ่นอายุ 50-59 ปีชาย และรุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไปชาย ผู้เข้าเส้นชัยทุกรุ่นอายุ ลำดับที่ 1-5 จะได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล 2,000 1,500 1,000 700 และ 500 บาท ตามลำดับ

ส่วนประเภทฟันรัน 4 กิโลเมตร ประกอบด้วย รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย, หญิง รุ่นทั่วไป ชาย,หญิง รุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป ชาย, หญิง ผู้เข้าเส้นชัยทุกรุ่นอายุ
ลำดับที่ 1-3 จะได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล 700 500 และ 300 บาท ตามลำดับ ทั้งนี้ ผู้เข้าเส้นชัย over all ประเภทชาย และหญิงลำดับที่ 1
จะได้รับถ้วยรางวัลประทานพระจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา (ถ้วยจำลอง) พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่
สำนักงานอัยการจังหวัดภูเก็ต โทร. 076-213694 076-212279 ต่อ 206 สมาคมกีฬาจังหวัดภูเก็ต โทร. 076-379001 และศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต 076-250110

เรื่องล่าสุดของหมวด กีฬา

ดูหมวด กีฬา ทั้งหมด