อ.ก.ค.ศ.164เขตพื้นที่เฮ!กรรมการครบองค์ประชุม

บอร์ด ก.ค.ศ.แต่งตั้ง-โยกย้าย 20 ผอ.สพท.

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เมื่อวันที่ 25 มี.ค.ว่า ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษา 164 เขตเขตละ 4 คน ซึ่งทำให้เขตพื้นที่ดังกล่าว มีกรรมการครบองค์ประชุม และสามารถพิจารณาตัดสินเรื่องต่าง ๆ ได้ นอกจากนี้ที่ประชุมได้เห็นชอบให้มีการโยกย้าย และแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ผอ.สพท.) เนื่องจากอยู่ระหว่างการสอบสวนทางวินัย 1 ราย ส่วนที่เหลือขอย้ายกลับภูมิลำเนาและเพื่อความเหมาะสม รวม 9 ราย ดังนี้ นายดิลก พจน์พงษ์ ผอ.สพท. สกลนคร เขต 1 เป็น ผอ.สพท. อุดรธานี เขต 1 นายยุทธพงศ์ วชิรปัญญาวัฒน์ ผอ.สพท.อุดรธานี เขต 1 เป็นผอ.สพท.สกลนคร เขต 1 นายประกอบ จันทรทิพย์ ผอ.สพท.หนองคาย เขต 2 เป็น ผอ.สพท.อุดรธานี เขต4 นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผอ.สพท.อุบลราชธานี เขต 2 เป็น ผอ.สพท.นครพนม เขต 2 นายไพชยนต์ สูรยาทิตย์ ผอ.สพท.ลพบุรี เขต 2 เป็น ผอ.สพท.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 นายวัลลพ สงวนนาม ผอ.สพท.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เป็น ผอ.สพท.ลพบุรี เขต 2 นายชูเกียรติ วิเศษเสนา ผอ.สพท.นครราชสีมา เขต 6 เป็นผอ.สพท. นครราชสีมา เขต 4 นายวิชา มานะดี ผอ.สพท. บุรีรัมย์ เขต 2 เป็น ผอ.สพท.นครราชสีมา เขต 6 และนายเสน่ห์ เจริญศักดิ์ ผอ.สพท.ลำปาง เขต 3 เป็น ผอ.สพท.เพชรบุรี เขต 2

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ ก.ค.ศ.ยังมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพท. จำนวน 11 ราย ดังนี้ นายธีรพงษ์ สารแสน รองผอ.สพท.หนองคาย เขต 1 เป็น ผอ.สพท.หนองคาย เขต 2 นายมารุต อุปนิสากร รองผอ.สพท.มุกดาหาร เป็น ผอ.สพท.อุบลราชธานี เขต 2 นายสมพงษ์ โรจน์สุภัทรพงศ์ รองผอ.สพท.ขอนแก่น เขต 5 เป็น ผอ.สพท.ศรีสะเกษ เขต 2 นายอัศนีย์ ศรีสุข รองผอ.สพท.ปราจีนบุรี เขต 2 เป็นผอ.สพท. ศรีสะเกษ เขต 3 นายกิตินันท์ โนสุ รองผอ.สพท.นครราชสีมา เขต 3 เป็น ผอ.สพท. เชียงใหม่ เขต 3 นายถาวร คูณิรัตน์ รองผอ.สพท.อุบลราชธานี เขต 2 เป็น ผอ.สพท. เชียงราย เขต 4 นายกิตติพศ พลพิลา รองผอ.สพท.ขอนแก่น เขต 5 เป็น ผอ.สพท. อุตรดิตถ์ เขต 2 นายสันติ แสงระวี รองผอ.สพท.นครศรีธรรมราช เขต 1 เป็น ผอ.สพท. ลำปาง เขต 3 นายสมศักดิ์ ชอบทำดี รองผอ.สพท.บุรีรัมย์ เขต 3 เป็น ผอ.สพท.บุรีรัมย์ เขต 2 นายเอกชัย ผาบไชย รองผอ.สพท.เชียงราย เขต 1 เป็นผอ.สพท.แม่ฮ่องสอน เขต 1 และนายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์ รองผอ.สพท.น่าน เขต 1 เป็นผอ.สพท.แม่ฮ่องสอน เขต 2.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด