กทม.ยกเลิกกิจกรรมปิดไฟ 1 ช.ม.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

เรืออากาศโทอิราวัสส์ ปัทมะสุคนธ์ ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่ากรุงเทพฯ ได้ขอยกเลิกการจัดกิจกรรมปิดไฟ 1 ช.ม. ให้โลกพักในวันที่ 27 มี.ค.นี้ เวลา 20.30 - 21.30 น. ณ ลานอเนกประสงค์ ห้าง
สรรพสินค้าเซ็นทรัล เวิลด์ เขตปทุมวัน เนื่องจาก การชุมนุมที่มีอยู่ในขณะนี้ รวมถึงการสกัดเคลื่อนขบวนทั่วทุกพื้นที่ในวันดังกล่าว ส่งผลให้เกิดความไม่สะดวกในการจัดกิจกรรมและการเดินทาง

อย่างไรก็ตาม กรุงเทพฯ ยังขอความร่วมมือให้ประชาชนทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ร่วมกันปิดไฟที่ไม่จำเป็นเป็นเวลา 1 ช.ม. เพื่อแสดงถึงการเป็นส่วนหนึ่งร่วมกับนานาชาติ ในการลดการใช้พลังงานและการก่อให้เกิดปัญหา
ภาวะโลกร้อน

ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม ยังกล่าวด้วยว่า ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมปิดไฟ 1 ช.ม.ในโลกพัก ด้วยการลงชื่อผ่านเว็บไซต์ ที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อแสดงถึงความตั้งใจในการทำความดี ด้วยการปิดไฟที่ไม่จำเป็น
โดยการใช้ชีวิตประจำวัน ที่มีส่วนในการร่วมดูแลรักษาโลกในทุกๆวัน ถวายเป็นราชสักการะ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส เฉลิมพระชนมายุครบ 80 พรรษาด้วย

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด