หอจดหมายเหตุตรัง จัดประชุมสัมมนาการศึกษาประวัติศาสตร์เมืองตรัง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดตรัง จัดประชุมสัมมนาเปิดโอกาสให้นักวิชาการและผู้สนใจร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการศึกษาประวัติความเป็นมาของจังหวัดตรังตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน วันนี้ (25 มี.ค.53) ที่โรงแรม เดอะแกรนด์ เอ็ม พี รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดตรัง นายกิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดการสัมมนาทางวิชาการ โครงการศึกษาประวัติศาสตร์จังหวัดตรัง ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังได้สนับนุนงบประมาณให้หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ดำเนินการศึกษา เพื่อสร้างความรู้ที่ถูกต้องด้านประวัติศาสตร์จังหวัดตรัง ให้ประชาชนและเยาวชนได้รับทราบและเกิดสำนึกรักในท้องถิ่นของตนเอง นายสาวสุนทรี สังข์อยุทธ์ หัวหน้าหอจดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติฯ ในฐานะหัวหน้าโครงการการศึกษาประวัติศาสตร์จังหวัดตรัง กล่าวว่า จังหวัดตรัง เป็นเมืองท่าโบราณที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานนับพันปี ซึ่งสามารถศึกษาสืบค้นย้อนกลับไปถึยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่ผู้คนยังไม่รู้จักการสื่อสารด้วยตัวอักษร มีหลักฐานพบตามถ้ำต่างๆ บ่งบอกว่าบรรพบุรุษของชาวตรัง อาศัยอยู่บนแผ่นดินนี้ไม่น้อยกว่า 5,000 10,000 ปี โดยในการจัดประชุมสัมมนาเสนอผลงานครั้งนี้ ทางคณะผู้ทำการศึกษาได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านโบราณคดี พร้อมนักวิชาการในพื้นที่และประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมเพื่อแสดงความคิดเห็น ก่อนที่จะนำผลงานเสนอในวงวิชาการ และเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด