มท.1ตรวจพื้นที่ภัยแล้งสุโขทัยพร้อมแจกน้ำ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

หลังจากที่ นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะ ได้ประชุมและมอบนโยบายการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคเหนือ 17 จังหวัด เสร็จสิ้นแล้ว ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจ
ราษฎรที่ประสพปัญหาภัยแล้งที่ ม.5 ต.ปากแคว อ.เมือง จ.สุโขทัย พร้อมกับขบวนรถน้ำ เพื่อแจกจ่ายน้ำเพื่ออุปโภค - บริโภค ช่วยเหลือราษฎรจำนวน 8 - 9 คัน จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนราชการ หลังจากนั้นเดินทางไปตรวจพื้นที่โครงการขุดลอกคลอง ม.6 ต.วังใหญ่ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย ซึ่งเป็น 1 ใน 3 โครงการที่ จ.สุโขทัย ขออนุมัติดำเนินการในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งงบประมาณ 75 ล้านบาท จาก 129 ล้านบาท และได้รับอนุมัติทั้ง 3 โครงการ สำหรับสถานการณ์ภัยแล้ง ของ จ.สุโขทัย นั้นได้ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติทั้ง 9 อำเภอ ตั้งแต่เดือนมกราคม มีราษฎรได้รับความเดือดร้อน 57,557 ครัวเรือน ทำให้ได้รับความเสียหาย 333,753 ไร่ พืชสวน 43,820 ไร่ และในภาพรวมของประเทศสถานการณ์ภัยแล้งในปีนี้ นั้น นายชวรัตน์ เป็นห่วงถึงสถานการณ์ที่มีความรุนแรง และขยายพื้นที่มากกว่าทุกปี โดยในปีนี้ มีจังหวัดประสบปัญหาภัยแล้งถึง 54 จังหวัด 407 อำเภอ 2,658 ตำบล 22,115 หมู่บ้านประชาชนเดือนร้อน 6,644,000 ครัวเรือนเศษ โดยเฉพาะภาคเหนือ มีพื้นที่ประสบภัยทั้ง 17 จังหวัด

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด