บอร์ดรฟท.จ้างบริษัทดูระบบเดินรถซ่อมบำรุง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม ปลัดกระทรวงคมนาคม ในฐานะประธานคณะกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผย ว่าที่ประชุมได้อนุมัติจ้าง บริษัท DB International GmbH หรือ ดีบีไอ ด้วยวิธีพิเศษที่ดูแลระบบการเดินรถและซ่อมบำรุงรักษา ในโครงการถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หรือ แอร์พอร์ตลิงค์ วงเงินประมาณ 239 ล้านบาท ซึ่งประกอบไปด้วย วงเงินการเดินรถ 57 ล้านบาท โดยใช้ระยะเวลาในการสร้าง 5 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงสิงหาคม งานจัดหาเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานจัดหาเครื่องมือที่จำเป็น ต้องใช้สำหรับการเดินรถและซ่อมบำรุง

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีแผน 6 เดือน หลังปรับโครงการในการให้เอกชนมาลงทุน เพื่อลดภาระของการลดรถไฟ อาทิ โครงการบริหารระบบ หรือ บริหารข้อมูลสัมพันธ์ โครงการระบบคอมพิวเตอร์และการขายตั๋ว การจัดหาหัวรถจักรเป็นต้น โดยทั้ง 8 โครงการ จะใช้ในการประเมินการทำงานของผู้ว่าการรถไฟด้วย

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด