ชวรัตน์มอบนโยบายแก้ภัยแล้ง 17จ.ภาคเหนือ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รมว.มหาดไทย พร้อมด้วยคณะ เดินทางมาตรวจสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ จ.สุโขทัย พร้อมทั้ง มอบนโยบายการป้องกันและแก้ปัญหาภัยแล้งแก่ผู้ว่าราชการ 17 ภาคเหนือ โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
นำเสนอแผนการป้องกันและแก้ปัญหาภัยแล้ง เฉพาะพื้นที่ ซึ่งได้สั่งการให้แต่ละจังหวัด ให้ร่วมมือกับท้องถิ่นและภาคประชาชนพิจารณาจัดทำแผนขึ้น เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ของตน ให้สามารถเก็บกักน้ำได้เพียงพอต่อ ความต้องการมีแหล่งน้ำสำรองไว้ใช้ได้ตลอดทั้งปี รวมทั้ง จัดตั้งศูนย์แจกจ่ายน้ำกลางประจำชุมชน เพื่อสำรองน้ำสะอาด โดยเน้นที่ การคิดหาวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ที่มีความยั่งยืนและเป็นระบบ ไม่ให้เกิดสภาวะปัญหาภัยแล้งซ้ำซากดังที่ผ่านมา โดยในเบื้องต้น ให้ใช้งบประมาณที่มีอยู่ในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด และงบประมาณของท้องถิ่น แต่หากยังไม่เพียงพอ ก็ให้ทำเรื่องของบประมาณเพิ่มเติมไป ยังส่วนกลาง

ทั้งนี้ ในส่วนของการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า รมว.มหาดไทย ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมือกันดูแลประชาชนให้ดีที่สุด

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด