กรมการค้าตปท.ปรับรับรองข้าวหอมมะลิไทย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวิจักร วิเศษน้อย อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า กรมฯ ได้ปรับปรุงระเบียบและเงื่อนไขเครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทย เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยเปิดโอกาสให้ การขอใช้ตราเครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทย ทำได้ง่ายขึ้น และขยายกลุ่มเป้าหมายไปยังผู้ส่งออก โรงสี ผู้ประกอบการค้าปลีก ค้าส่ง ห้างสรรพสินค้า โรงแรม ภัตราคาร ร้านอาหาร ทั้งในและต่างประเทศ ทั้งหมดนี้ สามารถขอใช้ได้หากปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ กรมการค้าต่างประเทศ กำหนดไว้ คือ ข้าวหอมมะลิไทย ต้องมีเนื้อข้าวหอมมะลิ ร้อยละ 92 มีข้าวชนิดอื่นปนได้ไม่เกินร้อยละ 8 โดยผู้ประกอบการจะได้รับประโยชน์จากการใช้เครื่องหมายรับรอง จะเป็นการรับประกันและสร้างความเชื่อมั่นว่าข้าวหอมมะลิไทย ที่บรรจุในภาชนะ หรือ ที่จำหน่ายในร้านค้า เป็นข้าวหอมมะลิไทยของแท้ ไม่มีการปลอมปน ทำให้ผู้ซื้อและผู้บริโภคมั่นใจในคุณภาพ

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด