เครือข่ายพลเมืองวอนแดงเคารพสิทธิ์คนกรุง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายภุชงค์ กนิษฐชาต เครือข่ายพลเมืองชุมชนคนกรุงเทพ กล่าวว่า เครือข่ายชุมชน ที่ทำงานร่วมกับภาคสังคม เป็นห่วงบ้านเมือง หวั่นว่า การแสดงออกของฝ่ายต่างๆ จะกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนกรุงเทพจึงขอให้ทุกฝ่ายเห็นใจ แสดงออกทางการเมืองโดยไม่ใช้ความรุนแรง และเคารพสิทธิของผู้อื่นด้วย โดยการเคลื่อนขบวน เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ทำให้เกิดรถติดไปทั่วกรุงเทพฯ ตัวแทนชุมชน 20 ชุมชนในเครือข่ายจึงต้องออกมาแสดงสิทธิ์ต่อสาธารณะ โดยจะยื่นต่อ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตัวแทนรัฐบาล รวมถึง
กลุ่มคนเสื้อแดง แต่หากยังได้รับผลกระทบจากการเมือง จะร้องเรียนต่อศาลยุติธรรม ต่อไป

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด