มทภ.4พาสื่อนอกชมศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พลโท พิเชษฐ์ วิสัยจร แม่ทัพภาคที่ 4 และในฐานะ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 และคณะกองฝ่ายเสนาธิการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้ให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชนจากต่างประเทศ พร้อมเจ้าหน้าที่ทูต กว่า 20 คน เดินทางมาเยี่ยมชมการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

พ.อ.บรรพต พูนเพียร หัวหน้าประชาสัมพันธ์ กอ.รมน. ภาค 4 กล่าวว่า การจัดสื่อมวลชนต่างประเทศสัญจรครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมตามโครงการของกรมประชาสัมพันธ์ โดยมีสื่อมวลชนจากสำนักข่าวที่มีชื่อเสียงทั้งในเอเชีย
ยุโรป และอเมริกา และการเดินทางมาเยี่ยมชมวันนี้ นอกจากได้เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าแล้ว คณะสื่อมวลชนฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมชุมชนบ้านแรด ต.ป่าไร่ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี ซึ่งเป็นชุมชนที่ชาวไทยมุสลิมและชาวไทยพุทธ อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขมาโดยตลอดอีกด้วย

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด