หมอชายแดนตบเท้าขอบคุณจุรินทร์

เมื่อวันที่ 24 มี.ค. ที่กระทรวงสาธารณสุข คณะตัวแทนจากโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานข้ามชาติและผู้มีปัญหาสถานะบุคคล คณะตัวแทนจากเครือข่ายหมอชายแดน และตัวแทนเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย กว่า 20 คน ได้เข้าพบนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รมว.สาธารณสุข เพื่อขอบคุณจากกรณีที่เสนอให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้สิทธิด้านการรักษาพยาบาลให้กลุ่มคนที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ จำนวน 475,409 คน เมื่อวันที่ 23 มี.ค.ที่ผ่านมา โดย นพ.วรวิทย์ ตันติวัฒนทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุ้มผาง จ.ตาก กล่าวว่า จากมติ ครม.ดังกล่าวที่ให้งบประมาณดูแลรักษาพยาบาลคนไร้สถานะโดยให้สำนักปลัดกระ ทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ดูแลและจัดสรรนั้น เครือข่ายหมอโรงพยาบาลชายแดนมีข้อเสนอคือ 1.ในการจัดสรรต้องนำข้อมูลจากพื้นที่มาพิจารณา 2.จัดตั้งคณะกรรมการที่ประกอบด้วยภาคประชาชนที่ทำงานสนับสนุนคนไร้สถานะ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เครือข่ายหมอพรมแดน เครือข่ายหมอชนบท เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย และตัวแทนจากกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้งบประมาณลงไปยังพื้นที่ที่เป็นปัญหา 3.ต้องจัดการบริหารด้วยความโปร่งใสและงบประมาณเพื่อดูแลคนกลุ่มนี้เป็นงบประมาณที่ต่อเนื่องทุกปี.

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด