นครนายกจัด หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดนครนายกจัดคลินิกเคลื่อนที่นำงานบริการในภาครัฐสู่ราษฎรในพื้นที่พร้อมแจกถุงยังชีพให้แก่ราษฎรเพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนในพื้นที่ วันนี้ (24 มี.ค.) ที่มัสยิดกลางฮากีมุดดีน ต.ชุมพล อ.องครักษ์ จังหวัดนครนายก นายชยาวุธ จันทร ปลัดจังหวัดนครนายก เป็นประธานเปิดคลินิกจังหวัดเคลื่อนที่เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจากภาครัฐพร้อมกับเปิดศูนย์ การศึกษานกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ประจำตำบลชุมพล อำเภอองครักษ์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในชุมชน โดยจัดให้บริการแก้ไขปัญหาทางด้านการเกษตร ด้านการประมง ด้านสาธารารณสุขและงานบริการต่างๆจากภาครัฐสู่พื้นที่ในการเสริมความรู้ที่จำเป็น ซึ่งจังหวัดนครนายกได้จัดหน่วยเคลื่อนที่ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ขึ้นทุกเดือน โดยจะหมุนเวียนไปตามพื้นที่ที่ห่างไกลที่ประสบปัญหาและเดือดร้อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ยังได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และราษฎรในตำบลทองหลาง อำเภอบ้านนา กล่าวนำถวายปฏิญาณตนปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ ความรู้รักสามัคคีของคนในชาติให้เกิดความสงบสันติและสามัคคีเพื่อให้คนในชาติรักกันอีกด้วย

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด