ชาวหนองบัวลำภูเฮ!ได้งบพัฒนาแหล่งน้ำ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวถึงสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ว่า ขณะนี้ประชาชนเริ่มประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค เนื่องจากแหล่งน้ำดิบ ที่นำมาผลิตประปาหมู่บ้านเริ่มขาดแคลน ทางจังหวัดจึงให้ความช่วยเหลือเร่งด่วน ด้วยการนำรถบรรทุกน้ำเข้าไปแจกจ่ายให้ทั่วถึงทั้ง 59 ตำบล คิดเป็นปริมาณที่แจกจ่ายไปแล้ว 10 ล้านลิตร พร้อมยืนยัน ยังมีน้ำเพียงพอที่จะให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2553 ทางจังหวัดได้รับงบประมาณจากโครงการไทยเข้มแข็ง วงเงิน 512.9 ล้านบาท เพื่อนำมาพัฒนาแหล่งน้ำรวม 108 โครงการ ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการ เชื่อว่า ทั้งโครงการแก้ปัญหา และพัฒนาแหล่งน้ำ ทั้งระบบจากงบไทยเข้มแข็ง และโครงการสร้างฝายถวายในหลวง อำเภอละ 84 แห่ง ที่จังหวัดจัดทำขึ้นจะช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งในปีต่อๆ ไปได้มาก

อย่างไรก็ตาม สำนักงานจัดหางานจังหวัด ได้ฝึกอบรมอาชีพ และให้ความรู้กับแรงงานในพื้นที่ เพื่อไม่ให้อพยพย้ายถิ่น ไปทำงานในกรุงเทพมหานคร และนอกพื้นที่อีกด้วย

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด