รัฐบาลห่วงปัญหาภัยแล้ง มอบผู้ตรวจราชการฯ ลงพื้นที่นครสวรรค์ติดตามอย่างใกล้ชิด

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐบาลห่วงปัญหาภัยแล้ง มอบผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำเขตตรวจ 18 ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์ในจังหวัดนครสวรรค์อย่างใกล้ชิด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์ รายงานว่า นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มอบให้นางปราณี สริวัฒน์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำเขตตรวจ 18 ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์ ในวันที่ 26 มีนาคมนี้ โดยจะหารือข้อราชการกับผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ และร่วมประชุมติดตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 52/53 รอบที่ 2 ติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจะตรวจพื้นที่ภัยแล้งด้วย

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด