สปข.7 ร่วมกับ จ.จันทบุรีแถลงข่าวงานวันอนุรักษ์มรดกไทย

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 ร่วมกับจังหวัดจันทบุรี แถลงข่าวจัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย เทิดพระเกียรติฯและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันนี้ ( 24 มี.ค. 53 ) ที่ ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 ตำบลแสลง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี นายณรงค์ ธีระจันทรางกูล ปลัดจังหวัดจันทบุรี นายวิชัย วัฒนพงศ์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี นายจีรประทีป ทองเปรม รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี และนางสาววณิชชา วัฒนพงศ์ ได้ร่วมแถลงข่าวการจัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย จังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2553 โดยมี นายจำนงศ์ พึ่งพงษ์ ผู้ประกาศข่าว สวท.จันทบุรีเป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งปีนี้ จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด และสภาวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ โดยงาน วันอนุรักษ์มรดกไทย จังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2553 กำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2553 ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดจันทบุรี และมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิ นิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ กิจกรรมเดินผ้าไทยเทิดพระเกียรติ การแสดงดนตรีไทย มหกรรมประกวดกลองยาว กิจกรรมยุวทูตวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี การแสดงอังกะลุง จากโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม การออกร้านจำหน่ายอาหารไทย 4 ภาค และการแสดงบนเวที ของศิลปินพื้นบ้านจาก 10 อำเภอ เริ่มงานตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 21.00 น. สำหรับงานวันอนุรักษ์มรดกไทยที่จังหวัดจันทบุรีในภาคค่ำตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป จะมีการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี และบริษัทเคเบิ้ลทีวี จันทบุรี จำกัด ทั้งนี้จึงขอเชิญประชาชนทุกท่าน ร่วมงานวันอนุรักษ์มรดกไทย ในวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2553 ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดจันทบุรี ตั้งแต่เวลา 10.00 -21.00 น. โดยพร้อมเพรียงกัน

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด