ร้องศาลระงับใบอนุญาตหมอไมเคิล

อัยการรัฐแคลิฟอร์เนียชี้เนื่องจากประมาทให้ยาที่อันตรายต่อ ไมเคิล ทั้งนี้ จนกว่ากระบวนการทางคดีจะเสร็จสิ้น

เรื่องล่าสุดของหมวด ต่างประเทศ

ดูหมวด ต่างประเทศ ทั้งหมด