ทต.พลับพลานารายณ์เดินหน้าสร้างความเข้มแข็งสถาบันครอบครัว

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมสถาบันครอบครัวและผู้สูงอายุ สร้างความสัมพันธ์อันดี ภายในครอบครัวตามค่านิยมที่ดีของไทย นายณัฐวัฒน์ เรืองชัยโชค นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ จังหวัดจันทบุรี เปิดเผยว่า เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี กำหนดจัดโครงการพัฒนาครอบครัวเพื่อผู้สูงอายุในวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2553 เวลา 09.00 น. ที่อาคารเอนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้สูงอายุและบุคคลภายในครอบครัว ให้บุคคลในครอบครัวเห็นความสำคัญ และยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุที่เคยทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ สร้างความเข้มแข็ง และความอบอุ่นระหว่างบุตร หลาน และผู้สูงอายุ โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สูงอายุ บุตร หลาน และประชาชนในพื้นที่ เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ 650 คน เข้าร่วมโครงการ

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด