ชาวหนองแซงร้องศาลปกครอง

เมื่อวันที่ 23 มี.ค. ที่ศาลปกครอง ชาวบ้านจาก อ.หนองแซง จ.สระบุรี ได้มายื่นฟ้อง รมว.มหาดไทย กรมโยธาธิการและการผังเมือง ผู้ว่าฯ สระบุรี ฐานละเลยต่อหน้าที่กรณีการประกาศใช้ผังเมืองรวม จ.สระบุรี ทั้งนี้เหตุที่ล่าช้าเนื่องจากทำให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินขัดต่อร่างกฎกระทรวงโดยเฉพาะพื้นที่ อ.หนองแซง ที่ตามร่างถูกกำหนดให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม ที่มีข้อกำหนดห้ามสร้างโรงงานทุกประเภท เว้นแต่ โรงงานขนาดเล็ก แต่ปัจจุบันมีการใช้ประโยชน์ ที่ดินในการก่อสร้าง และประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมที่ขัดต่อร่างกฎกระทรวงเรื่อย มา และกำลังมีการขออนุมัติอนุญาตก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ในพื้นที่ด้วย อย่างไรก็ ตาม ขอให้ศาลพิพากษาให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่ประกาศใช้ผังเมืองรวม จ.สระบุรี ภายใน 30 วัน.

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด