www.bada.com

ซัมซุงเปิดตัว บาดา แพลตฟอร์มปฏิบัติการใหม่

พัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มอิสระการใช้งานแอพพลิเคชั่น

บนสมาร์ทโฟนให้ง่ายและสะดวกสบาย

พร้อมรวมข้อมูล ข่าวสารความเคลื่อนไหว

การให้บริการต่าง ๆ ไว้ในเว็บไซต์.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด