วัยรุ่นแห่ใช้บริการมุมเป็นมิตรรพ.เถินคึก

วัยรุ่นแห่ใช้บริการมุมเป็นมิตรรพ.เถินคึก

วัยรุ่นแห่ใช้บริการมุมเป็นมิตรรพ.เถินคึก เกี่ยวกับ สังคม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ทันตแพทย์เฉลิมชัย วุฒิพิทยามงคล นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านส่งเสริมพัฒนา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางเปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง มีนโยบายให้มีการจัดตั้งมุมบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่น ในโรงพยาบาลทุกแห่ง โดยจะจัดตั้งเป็นคลินิกนอกเวลา จากการประเมินเบื้องต้นพบว่า โรงพยาบาลทุกแห่ง มีความพร้อมของพื้นที่ ความพร้อมด้านการดำเนินการ ด้านบุคลากร/ทีมงาน การบริหารจัดการ และวัตถุดิบ/เครื่องมือ/อุปกรณ์ คาดว่ามุมบริการดังกล่าวจะสามารถให้คำปรึกษา เพื่อแก้ปัญหาต่างๆของวัยรุ่นได้ โดยเฉพาะที่โรงพยาบาลเถิน ทีมงานได้มีการทำงานเชิงรุกในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมฝึกอบรมทั้งในและนอกสถานศึกษา การเข้าถึงกลุ่มวัยรุ่นซึ่งเป็นเป้าหมายหลัก การสร้างความตระหนักให้กับผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูผู้รับผิดชอบ ทำให้เยาวชนมาขอรับคำปรึกษาทั้งเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ เอช ไอ วี. 20 กว่ารายแล้ว นับว่าการจัดตั้งมุมบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นโรงพยาบาลเถิน เป็นแบบอย่างที่ดีของการดำเนินงานที่โรงพยาบาลต่างๆควรนำไปใช้ต่อไป

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด