ปณท.จับมือองค์สวนสัตว์ฯ ช่วยโครงการช้างคืนถิ่น

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ไปรษณีย์ไทย จับมือองค์การสวนสัตว์ หนุนโครงการนำช้างคืนถิ่นมอบเงิน 3 ล้านบาทให้สวนสัตว์สุรินทร์ สร้างบ่อน้ำบาดาลเป็นแหล่งน้ำสำรองแก้ปัญหาขาดแคลนในฤดูแล้ง พร้อมร่วมผลักดันช้างเร่ร่อนตามเมืองใหญ่กลับสู่ถิ่นเดิมในจังหวัดสุรินทร์ นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานตลาดและพัฒนาธุรกิจ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) กล่าวว่า ไปรษณีย์ไทยสนับสนุน โครงการนำช้างคืนถิ่น (คชอาณาจักร) จังหวัดสุรินทร์ โดยสนับสนุนเงินจำนวน 3 ล้านบาท ให้กับองค์การสวนสัตว์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปขุดบ่อบาดาลจำนวน 3 บ่อ ในพื้นที่ของโครงการ ณ หมู่บ้านช้าง สวนป่าภูดิน ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ เพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำสำรองสำหรับเลี้ยงช้างในฤดูร้อน โดยการสนับสนุนแหล่งน้ำดังกล่าว จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องน้ำอุปโภคบริโภคสำหรับช้างและคนเลี้ยงช้างในพื้นที่โครงการฯ ได้อย่างเพียงพอกว่า 300 เชือก อีกทั้งเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการดึงช้างเร่ร่อนที่อยู่ในเมืองใหญ่ให้กลับมาอยู่ในถิ่นฐานเดิมให้ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ภายในระยะเวลา 3-5 ปี นอกจากนี้ ยังช่วยฟื้นฟูสภาพป่าไม้ในพื้นที่เลี้ยงช้างที่เสื่อมโทรม ให้มีศักยภาพเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและแหล่งเรียนรู้การเลี้ยงช้างแห่งใหม่ของอีสานใต้ พร้อมเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชนจากการท่องเที่ยวหมู่บ้านช้าง และเป็นศูนย์รวมจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นอีกทางหนึ่งด้วย

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด