ลำปาง เร่งช่วยแรงงานภาคเกษตร

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง นายอุทาร ชวเมธี รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางธรรมชาติของแรงงานจังหวัดลำปาง เนื่องจาก ใน13 อำเภอ ของจังหวัดลำปาง ได้ประสบปัญหาภัยแล้งทุกพื้นที่ เกรงว่า เกษตรกร ที่ว่างเว้นจากการทำการเกษตรและกำลังประสบปัญหาภัยแล้ง จะมุ่งเดินทางไปทำงานรับจ้างตามเมืองใหญ่ เพื่อหารายได้

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการเดินทางไปทำงานยังเมืองใหญ่ของกลุ่มเกษตรกร ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ทางจังหวัดจึงจะได้ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรให้มีงานทำในช่วงฤดูแล้งนี้ โดยมี 60 โครงการ ในวงเงินที่ให้ความช่วยเหลือจำนวน 2 ล้านบาท ซึ่งเกษตรกรผู้ว่างเว้น จะได้รับค่าจ้างวันละ 150 บาท

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด