ไทย-สหรัฐฯร่วมคุ้มครองพืชนำเข้า-ส่งออก

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า กรมวิชาการเกษตรได้ร่วมประชุมหารือกับสำนักงานตรวจสอบสินค้าพืชและปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (APHIS/USDA) โดยได้เห็นชอบร่วมกันในกรอบบันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยความร่วมมือทางด้านอารักขาพืชและกักกันพืชเพื่อการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรระหว่างทั้ง 2 ประเทศ โดยได้ปรับปรุงแก้ไขแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบผลไม้ฉายรังสี ที่ สหรัฐอนุญาตให้นำเข้าจำนวน 5 ชนิด ได้แก่ มะม่วง มังคุด ลำไย สับปะรด และลิ้นจี่ ซึ่งแผนการปฏิบัติงานดังกล่าว จะทำให้สามารถลดระยะเวลาและขั้นตอนในการตรวจสอบผลไม้ก่อนนำไปฉายรังสีให้น้อยลง เพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับผลไม้ก่อนที่จะส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา

นอกจากนั้น ไทยยังได้เจรจาขอให้สหรัฐฯพิจารณาอนุญาตนำเข้าผลไม้ไทยเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 5 ชนิด ได้แก่ ส้มโอ แก้วมังกร มันสำปะหลัง ฝรั่ง และฟักทอง พร้อมกับผลักดันให้มีการเปิดตลาดมะพร้าวอ่อนเข้าสู่มลรัฐฮาวายด้วย ทั้งยังได้ขอให้สหรัฐฯส่งเจ้าหน้าที่มาช่วยจัดทำวิธีการจัดการการแพร่กระจายของขนาดหรือปริมาณรังสีที่ดูดซึมนำเข้าไปในแต่ละปริมาตรบรรจุ (Dose

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด