สนง.ขนส่งยะลา จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ ประจำปี 2553

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา จัดกิจกรรมเพื่อการรณรงค์ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2553 นายมานพ สุทธิพงษ์ ขนส่งจังหวัดยะลา เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2553 สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลาได้จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน อาทิ เช่น การจัดกิจกรรม ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน โดยร่วมกับศูนย์บริการตัวแทนจำหน่ายรถ และสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) ในพื้นที่จังหวัดยะลา บริการตรวจความพร้อมของรถเก๋ง รถปิคอัพ รถตู้ และรถจักรยานยนต์ เพื่อให้มีความมั่นใจว่า รถอยู่ในสภาพสมบูรณ์ แข็งแรง และมั่นคง พร้อมที่จะใช้งานได้อย่างปลอดภัย ซึ่งเจ้าของรถสามารถนำรถ เข้ารับบริการได้ตามศูนย์บริการ หรือสถานตรวจสภาพรถที่มีป้ายเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 เมษายน 2553 กิจกรรมตรวจความพร้อมของรถโดยสาร และพนักงานขับรถ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครยะลา โดยผู้ขับรถสาธารณะแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์ ขนส่งจังหวัดยะลา กล่าวอีกว่า เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคสำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา ยังได้จัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะประจำจังหวัดยะลา โทร.1584 ขึ้นที่สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ รับแจ้งอุบัติเหตุ ให้บริการข้อมูลรถโดยสารสาธารณะ และข้อมูลการเดินทาง ซึ่งผู้ที่ประสบปัญหาในระหว่างการเดินทาง สามารถติดต่อได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 7320 3784 ในเวลาราชการ และโทรศัพท์หมายเลข 0 7320 3783 ตลอด 24 ชั่วโมง

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด