ฟ้าหญิงทรงเสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายแก่นเพชร ช่วงรังสี ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในการเสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์
พอ.สว. และราษฎร พร้อมทั้งพระราชทานของที่ระลึกแก่กรรมการ อนุกรรมการและอาสาสมัคร พอ.สว.ประจำจังหวัดตราด และผู้ทูลเกล้าถวายเงินกว่า 60 คน ณ โรงเรียนชุมชนวัดบางกระดาน หมู่ 4 ตำบลบางปิด อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ส่วนหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จะออกให้บริการตรวจรักษาตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด