แล้งค่อนประเทศแล้วกว่า 6 ล.คนเดือดร้อน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอนุชา โมกขะเวส อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยถึงสถานการณ์ภัยแล้ง ว่า ขณะนี้มีพื้นที่ประสบภัยแล้ง รวม 52 จังหวัด 382 อำเภอ 2,499 ตำบล 19,704 หมู่บ้าน ประชาชนเดือดร้อน 6,482,604 คน 1,755,100 ครัวเรือน คาดว่าพื้นที่การเกษตรจะได้รับความเสียหาย รวม 147,482 ไร่

ประกอบด้วย ภาคเหนือ 15 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร ตาก น่าน พิจิตร แพร่ ลำปาง พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ พะเยา ลำพูน อุทัยธานี เชียงใหม่ นครสวรรค์ เชียงราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 17 จังหวัด ได้แก่ ชัยภูมิ ขอนแก่น นครพนม สกลนคร นครราชสีมา กาฬสินธุ์ สุรินทร์ เลย ยโสธร หนองคาย บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ มหาสารคาม อำนาจเจริญ อุดรธานี ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี ภาคกลาง 5 จังหวัด ได้แก่ ชัยนาท ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี ภาคตะวันออก 7 จังหวัด ได้แก่ ตราด สระแก้ว จันทบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา นครนายก ชลบุรี ภาคใต้ 5 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช สตูล สุราษฎร์ธานี

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้สนับสนุนรถบรรทุกน้ำ 562 คัน แจกจ่ายน้ำอุปโภค บริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยแล้งไปแล้วจำนวน 78,326,990 ลิตร ซ่อมทำนบฝายชั่วคราวปิดกั้นลำน้ำ 3,645 แห่ง ขุดลอกแหล่งน้ำ 3,985 แห่ง

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด