สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐผ่านร่างกฎหมายปฏิรูประบบสาธารณสุขแล้ว หลังอภิปรายหลายชั่วโมง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐมีมติผ่านร่างกฎหมายปฏิรูประบบสาธารณสุข ซึ่งเป็นวาระหลักของประธานาธิบดีบารัก โอบามา ผู้นำสหรัฐแล้ววันนี้ หลังจากอภิปรายกันนานหลายชั่วโมง โดยที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติ 219 ต่อ 212 เห็นชอบให้ขยายระบบประกันสุขภาพประชาชน ครอบคลุมเพิ่มเป็น 32,000,000 คน นับเป็นการเปลี่ยนแปลงระบบสาธารณสุขของสหรัฐครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายสิบปี โดยไม่ได้รับการสนับสนุนพรรครีพับลิกัน ฝ่ายค้าน เนื่องจากเห็นว่า ไม่เหมาะสม และจะเป็นการสนับสนุนให้รัฐบาลเข้าควบคุมอุตสาหกรรมสาธารณสุขซ้ำซ้อน อย่างไรก็ดี คาดว่า ประธานาธิบดีโอบามา จะลงนามในกฎหมายดังกล่าวเร็วๆนี้ และภายหลังจากสภามีมติดังกล่าว ประธานาธิบดีโอบามา กล่าวขอบคุณ และระบุว่า การผ่านร่างกฎหมายดังกล่าวถือเป็นการพิสูจน์แล้วว่า สหรัฐยังมีความพร้อมที่จะกระทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งเป็นชัยชนะของประชาชนทั้งประเทศ.

เรื่องล่าสุดของหมวด ต่างประเทศ

ดูหมวด ต่างประเทศ ทั้งหมด