ปตท.สผ.ยกเลิกโครงการร่วมทุน ในอินโดฯ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP) ยุติการร่วมลงทุนในโครงการอินโดนีเซีย เบงการา-1 โดยจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานราชการในอินโดนีเซีย ทำให้ปัจจุบัน บริษัทคงเหลือการลงทุนในอินโดนีเซีย เพียง 1 โครงการ โดยบริษัทได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯว่า บริษัท PTTEP Bengara Company limited ซึ่งเป็น บริษัทย่อย ได้ยุติการร่วมลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 40 ในโครงการอินโดนีเซีย เบงการา-1 ประเทศ อินโดนีเซีย แล้ว ซึ่งจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อได้รับการอนุมัติ จาก BPMIGAS ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการของอินโดนีเซีย

ปัจจุบัน บริษัทได้ร่วมลงทุนในอินโดนีเซีย อีก 1 โครงการ ซึ่งอยู่ในระยะสำรวจ โครงการอินโดนีเซีย เซไม ทู โดยบริษัทและผู้ร่วมทุน จะเจาะหลุมสำรวจ จำนวน 1 หลุมในปี 2553

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด