พณ.ประกาศเกณฑ์ราคาอ้างอิงข้าวเปลือก

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ประกาศเกณฑ์กลางอ้างอิงข้าวเปลือกรอบที่ 1 และรอบที่ 2 ประจำวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2553 เพื่อใช้ในการจ่ายเงินชดเชยแก่เกษตรกรตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2552/53 ระหว่างวันที่ 22-28 มีนาคม 2553 ดังนี้ รอบที่ 1 ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 9,006 บาท อัตราชดเชย ตันละ 994 บาท , ข้าวเปลือกปทุมธานี ตันละ 10,317 บาท ไม่มีส่วนต่างที่ต้องชดเชย , ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 10,374 บาท ไม่มีส่วนต่างที่ต้องชดเชย

รอบที่ 2 ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 9,006 บาท อัตราชดเชย ตันละ 994 บาท , ข้าวเปลือกปทุมธานี ตันละ 10,317 บาท อัตราชดเชย ตันละ 683 บาท , ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 10,374 บาท ไม่มีส่วนต่างที่ต้องชดเชย

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด