ญี่ปุ่น-USAร่วมใช้พลังงานนิวเคลียร์สันติ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ความร่วมมือกันของญี่ปุ่นและสหรัฐครั้งนี้ มีขึ้นในช่วงที่ปัจจุบันเริ่มมีประเทศกำลังพัฒนาหลายแห่งผลิตเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์มากขึ้นขณะที่บางส่วนมีความคิดที่จะสร้างเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์แห่งแรกในประเทศ ซึ่งทั้งนี้ ญี่ปุ่นและสหรัฐยินดีที่จะให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันเพื่อป้องกันมิให้มีการนำเทคโนโลยี
ด้านพลังงานไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ รวมถึงการนำไปใช้เพื่อผลิตอาวุธนิวเคลียร์

นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันหามาตรการด้านความปลอดภัยสำหรับขั้นตอนการผลิตพลังงานนิวเคลียร์ ตลอดจนศึกษาวิธีการนำมาตรการด้านความปลอดภัยสากลมาบังคับใช้ร่วมกัน

เรื่องล่าสุดของหมวด ต่างประเทศ

ดูหมวด ต่างประเทศ ทั้งหมด